cześć

cześć
{{stl_3}}cześć {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ʧ̑ɛɕʨ̑{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}gen {{/stl_37}}{{stl_8}}czci{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_10}}f {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}szacunek{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Hochachtung {{/stl_14}}{{stl_15}}f; {{/stl_15}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}uwielbienie{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Verehrung {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}otaczać kogoś/coś [wielką] czcią {{/stl_22}}{{stl_14}}jdn/etw [sehr] verehren{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}jdm/etw [große] Verehrung entgegenbringen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}na \cześć kogoś/czegoś {{/stl_22}}{{stl_14}}zu Ehren von jdm/etw {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}oddawać {{/stl_22}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_60}}lub {{/stl_60}}{{stl_49}}składać{{/stl_49}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_22}}komuś/czemuś \cześć {{/stl_22}}{{stl_14}}jdm/etw Ehre erweisen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}honor{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Ehre {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_20}}pot: {{/stl_20}}{{stl_13}}formuła{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\cześć! {{/stl_22}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}na powitanie{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}hallo!{{/stl_14}}{{stl_4}}; {{/stl_4}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}na pożegnanie{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}tschüss! {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • cześć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. czci, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} głęboki szacunek, poważanie, uszanowanie (dla kogoś, czegoś); także okazywanie tego uczucia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dla kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • część — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. częśćści; lm M. częśćści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • cześć — ż V, DCMs. czci, blm 1. «szacunek, poważanie, poszanowanie, uznanie; kult, uwielbienie» Postawa pełna czci. Mieć kogoś, coś w wielkiej czci. Otaczać kogoś, coś czcią. Ucałować coś ze czcią. Żywić dla kogoś cześć. ◊ Cześć komuś, czemuś «skrót… …   Słownik języka polskiego

 • część — ż V, DCMs. częśćści; lm MD. częśćści 1. «wycinek jakiejś całości, będący wynikiem podziału lub wyodrębniony teoretycznie dla bliższego określenia czegoś (np. miejsca); jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość, pewna ilość z całości;… …   Słownik języka polskiego

 • część — 1. Lwia część (czegoś) «znaczna, główna część (czegoś)»: (...) program muzyczny, który jak wiadomo stanowi lwią część programu, opracowany jest w tym sezonie bardzo atrakcyjnie, przede wszystkim z punktu widzenia posłannictwa radia w szerzeniu… …   Słownik frazeologiczny

 • cześć — 1. Ktoś bez czci i wiary; ktoś wyzuty z czci i wiary «ktoś bez honoru, ktoś pozbawiony zasad moralnych»: (...) rewolucje miały takich karierowiczów bez skrupułów, bez czci i wiary (...). PrzWsp 4/1927. 2. Odsądzać kogoś od czci i wiary «oceniać… …   Słownik frazeologiczny

 • cześć [koniec] pieśni — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} mówiący wyraża tym zwrotem przekonanie, że to już koniec czegoś, nie ma nic więcej do zrobienia, jakaś sprawa jest definitywnie zamknięta, zupełnie oczywista; koniec, po zawodach : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • cześć pracy — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 7}} żartobliwe pozdrowienie kierowane do osoby (osób) wykonującej ( ych) jakąś pracę, zwykle fizyczną {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • część mowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} klasa wyrazów wyróżniona na podstawie właściwych im cech formalnych, także znaczeniowych i ewentualnie fleksyjnych, np. rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przyimek, spójnik, wykrzyknik {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • lwia część — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} część czegoś znacznie większa od pozostałych; główna część, czasem prawie całość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprytem i bezwzględnością zagarnął lwią część majątku. Lwią część dochodów pochłaniała spłata… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • na cześć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} w celu uczczenia kogoś, uświetnienia czegoś; dla wyrażenia uznania i szacunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przygotowano na jego cześć uroczystą kolację. Bankiet wydany na cześć zagranicznej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”